De verloren zoon | Gretel Van den Broek

TECHNISCHE INFO

Titel: De verloren zoon
Categorie: non-fictie
Formaat: 14cm x 22cm
Pagina’s: 180

Uitgeverij: Pelckmans
ISBN: 90-289-3641-6
Jaar: 2005

De verloren zoon | Gretel Van den Broek

TECHNISCHE INFO

Titel: De verloren zoon
Categorie: non-fictie
Uitgeverij: Pelckmans
Pagina’s: 180
Jaar: 2005


Zijn godsdienst, religie en zingeving één pot nat? Zijn deze begrippen voor de moderne mens passé? Of komt na het ontdoen van hun verpakking een authentiek zoeken naar boven, dat evengoed sereen, onafhankelijk en eigentijds kan zijn?
Sinds de herfst van 2011 bezoekt Gretel Van den Broek voor de reeks De verloren Zoon in de krant De Standaard gelovigen en ongelovigen, optimisten en pessimisten, theoretici en practici, twijfelaars en zekeren. Hoe denken ze over het leven? Wat maakt ze gelukkig of verdrietig? Hoe gaan ze om met lijden en dood? Waar vinden ze hoop? Wat verstaan ze onder het woord geloven? De geïnterviewden schoppen tegen godsdienstige schenen, verklaren God vogelvrij of onbestaand en besluiten dat er geen andere zin is dan wat je met het tastbare kan bereiken. Of ze zoeken toch naar wegen om het goddelijke een plaats te geven of om het mysterieuze te omschrijven, omdat precies het goddelijke ze gelukkig maakt en zin verschaft.
Deze selectie gesprekken uit de vier jaargangen van De Verloren Zoon toont aan dat zingeving vandaag meer een zaak van eerlijk nadenken dan van kritiekloos aannemen is. Vraag mensen waarin ze geloven, wat ze diep ontroert, wat ze doen op een moeilijke dag, hoe ze zin verlenen aan hun eigen leven, en je krijgt zeer verscheiden maar steeds boeiende antwoorden.


PERSRECENSIES ‘De verloren zoon’

‘Zeer verscheiden maar steeds boeiende antwoorden.’
Hospitalia, oktober – december 2005

‘De opvallendste uitspraak is die wellicht die van een Indische professor Balu. “In Azië stelt men geen waaromvragen. Dat veronderstelt een doelmatigheid in ons bestaan, en zo denkt men daar niet.” In Azië zou dit boek dus overbodig zin, maar bij ons is het bijzonder zinvolle lectuur. Een aanrader.’
Weekend Knack, 23 november 2005

‘Van gelovig tot ongelovig, van oppervlakkig tot diep en radicaal, van een nerveus zoeken of gelijk denken te halen, tot een zacht overtuigend weten. Het boek biedt uiteraard geen besluit, maar een spectrum, een brede waaier.’
Leeswolf, januari 2006

‘Het is bewonderingswaardig hoe iedere keer in grofweg twee-en-een-halve pagina een mens wordt neergezet. De toon is helder, maar ook persoonlijk, het komt dicht op de huid. Van den Broek is niet alleen in staat geweest om mensen op een zeer openhartige manier over de grote levensvragen te laten vertellen, ook heeft ze het op een leesbare manier weten samen te vatten en het op zo’n manier gerangschikt dat het de moeite waard blijft voor de lezer.’
Roodkoper (Nl), februari 2006

‘De stellingnamen zijn zeer verscheiden: zin zoeken blijkt vandaag allereerst een kwestie van eerlijk nadenken veeleer dan van kritiekloos aannemen. Sommigen opvattingen van geïnterviewden zijn zwak, andere gasten ontpoppen zich als sterke persoonlijkheden. Uit de interviews is wel geestelijk voedsel te putten.’
Kerk en Leven, 15 maart 2006

‘Een boek om niet te verliezen.’
Respons, Link, Respons T, maart 2006, met didactische uitwerkingen